Preventivní programy pro školy

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ!

HUDEBNÍ PROGRAM zaměřený na PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ úspěšně probíhá již od r. 2011, kdy vznikl pod záštitou zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva Moniky Šimůnkové.

RADOSLAV "GIPSY" BANGA se s žáky a studenty podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a motivuje je k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.


Kontaktní údaje pro další informace a objednání programu pro školy:

Pavel Konopík, tel. +420 606 642 744,  azrodina@seznam.cz nebo info@azrodina.cz


 

 Přenáška

Co:

Přibližně 2 hodinový program, v němž zaznějí autorské písně, které svým obsahem umocňují atmosféru a doplňují vyprávění k jednotlivým tématům.

Ve spolupráci s Mgr. Jolanou Kohoutovou z FZŠ prof. Otokara Chlupa byla k programu vypracována metodika s možností vyhodnocení zpětné vazby.

Učitelé mají k dispozici také pracovní listy, které mohou využít částečně před a zejména po absolvování programu.

Vše v případě zájmu zašleme elektronicky zároveň s potvrzenou objednávkou.

Čím je program výjimečný a proč je efektivní:

  • Radoslav Banga má mimořádný životní příběh, talent i schopnost oslovit mladou generaci. Může být jedinečnou motivací pro všechny, kteří se cítí z jakékoliv příčiny handicapováni, ale z druhé strany také přispět ke zmírnění nesnášenlivosti a předsudků
  • zprostředkování informací mediálně známou osobností je pro děti a mládež velmi atraktivní
  • zvolená forma (hudba s doprovodným slovem) jé této věkové skupině blízká a je pro ni snadno přijatelná
  • poznatky získané formou zážitku jsou dlouhodobě zapamatovatelné a snadno vybavitelné
  • osobní zkušenosti a pozitivní příklady jsou často mnohem působivější než pouhá teorie
  • nejedná se o jednorázovou akci, metodika a pracovní listy umožňují pedagogům i žákům na program systematicky navázat a dlouhodobě s ním v rámci vyučování pracovat

Cíl a přínos projektu:

V současné době bohužel všichni kolem sebe vidíme mnoho násilí, agrese, intolerance a dalších negativních celospolečenských jevů. Program chce posílit v mladé generaci víru a přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nás. A také, že každý jednotlivec - ať už se na své startovní čáře cítí jakkoliv handicapován - má právo a možnost změnit svou situaci i svět k lepšímu, a žít smysluplný a spokojený život.

Projekt si klade za cíl inspirovat studenty k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací, přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole a k formování občanských postojů studentů.

Může být přínosem pro mnoho předmětů - Občanskou výchovu, Výchovu ke zdraví, Zeměpis, Informační a komunikační technologie, Základy společenských věd na SŠ a vzhledem k formě i Hudební výchovu


TIP PRO ŠKOLY: Program má dobrý zvuk i díky společnosti AV MEDIATa v českém školství aktivně působí již déle než 20 let, a to nejen jako dodavatel technologií do výuky, ale hlavně jako iniciátor změny výuky právě s využitím ICT. Snaží se zvýšit zapojení studentů a atraktivnost výuky pro novou generaci zapojením všech moderních prostředků ICT. Vždy jí záleží na tom, aby dodávaná řešení byla přínosem jak pro pedagoga, tak i pro žáky. Věnuje se systematickému vzdělávání a rozvoji pedagogů v oblasti digitalizace výuky. Podporuje metody výuky s moderními technologiemi, které vedle zvládnutí obsahu učiva rozvíjejí u dětí klíčové kompetence: kreativitu, kritické myšlení, kooperaci a komunikaci. Další informace na: https://www.avmedia.cz/


Obsah programu:

Pilotní program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! je založen zejména na autentickém životním příběhu Radka Bangy. Studenti často se zatajeným dechem poslouchají vyprávění o Radkově dětství i skladbu Mlíko a med, která vypovídá o problematickém rodinném zázemí očima dítěte.
Bohužel stále víc dětí se musí potýkat s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času, děti jsou zataženy do sporů nás dospělých, nezřídka i svědky nebo dokonce přímými oběťmi domácího násilí. Tato část programu má podtitul Jaká bude Tvoje rodina? a snaží se dětem na základě sdíleného příběhu vysvětlit také důležitost výběru životního partnera.

Další část s podtitulem I ty můžeš být "jiný" upozorňuje na velmi tenkou hranici mezi menšinou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího a horšího. Pojmy jako předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětluje na základě příběhů, nutí žáky k zamyšlení, motivuje je k toleranci a také pozitivnímu využití odlišnosti.

Třetím tematickým okruhem programu jsou alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalita a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu jasně vyjadřuje, co je cílem. Pomáhá dětem přiblížit situace, které je k závislosti mohou dovést a upozorňuje na důsledky, které s sebou závislost, násilí a kriminalita vždy nese.


Volně navazující program NENECH SE OVLÁDNOUT!

První část Chtěj víc než peníze! pomáhá dětem a dospívajícím nastavit smysluplný hodnotový žebříček. Vysvětluje důležitost vzdělání a výběru povolání a varuje před zadlužováním a kriminalitou.

Druhá část Technika je fajn, ale... se věnuje problému nadužívání techniky (pc, internet, Facebook), vysvětluje klady i zápory a přispívá k osvojení bezpečnostních pravidel (prevence závislosti, gamblingu, kyberšikany). 

Projekt nabízí nejen možnosti řešení krizových situací, ale také radí, jak se jim pokud možno vyhnout. Motivuje děti, aby si kladly pozitivní cíle, nenechaly se zastavit zdánlivými překážkami a šly vytrvale za svými sny.

 


Je možné:

  • zvolit variantu pro mladší či starší věkovou skupinu
  • zvolit variantu pro menší skupinu (pouze 1 - 2 třídy)
  • preferovat některá konkrétní témata (na základě specifik a potřeb dané skupiny nebo lokality)
  • na základě dohody vyjít vstříc dalším individuálním potřebám a požadavkům školy

 

Děti, studenti i pedagogové mají možnost se do programu aktivně zapojit, zazpívat si, ptát se, diskutovat na dané téma.


 

 

 Zpětná vazba programu "Když chceš, tak to dokážeš" 2012 - 2020

 

Od žáků a studentů: 

 

"Myslím, že Radek Banga inspiroval hodně lidí a mezi ně patřím i já." 

 

 "Program byl fakt moc super! Radek Banga je pro mě velká osobnost, ze které si chci vzít příklad! Od teď se budu řídit slovy CHTÍT! VĚŘIT! KONAT!..."

 

 "Chtěla bych vám vzdát poklonu, protože si myslím, že Radek Banga většině mých kamarádů konečně otevřel oči a naučil je uvědomit si, o čem život doopravdy je. Musím se přiznat, že i já jsem dřív Romy odsuzovala. Rodiče mě odjakživa učili vyhýbat se Romům, kteří žili v našem městě. To se asi dá pochopit. Taky jsem byla malá...ale stejně mě velmi mrzí, že už tehdy jsem se nesnažila je více pochopit nebo lépe poznat. Dnes jsem poznala, že Radek Banga je nejen úžasný zpěvák, ale taky úžasný člověk! Nesmírně mu děkuji za veškeré rady, které nám dnes všem předal. Vím určitě, že se našlo spousta lidí, kteří pochopili význam této vaší prevence. Určitě v tom nadále pokračujte! Totiž i já jsem měla přání, ale vzdala jsem ho hned potom, co mi napoprvé nevyšlo. Dnes mi Radek Banga naštěstí včas otevřel oči a já se probrala a zjistila, že musím bojovat! CHTÍT, VĚŘIT, KONAT...je pro mě momentálně nejcennější rada. Za to vám patří můj obrovský dík."

 

„Díky Tobě, Radku Bango, jsem se nad sebou zamyslela a uvědomila si, že se chci změnit. Máma mi říkala, zamysli se nad sebou, ale k ničemu mě nedonutila. Byla jsem stejná. Vystoupení se mi líbilo a bavilo mě. Díky.“ 

 

„Radek nám otevřel oči. Vždy jsem si myslela, že hůř nemůže být. Ale může. Když vyprávěl o tom všem, co prožil, uvědomila jsem si, že když něco chci a budu pro to něco dělat, tak to dokážu.“

 

„Zdravím, chtěl jsem moc poděkovat za dnešní program, hodně jsem si toho uvědomil. Táta nás opustil, když mi bylo 8 a od tý doby žiju jenom s mámou… Mám ji rád, ale je pořád v práci a je to těžký…Do toho mi umřel kamarád a ve škole si ze mě dělali prdel, že můj táta je duch. Přemýšlel jsem nad sebevraždou, dokonce jsem se zkusil oběsit…Ale díky dnešku jsem si toho hodně uvědomil a vím, že život má smysl a já si půjdu za svým snem za každou cenu. Děkuju a pokračuj v tom, co děláš…“

 

"Hele seš fakt borec, nejlepší prevence, co jsme měli na škole, protože si mluvil od srdce, protože si to zažil. Fakt pecka! Dokonce mě to bavilo a ostatní myslím taky. A to jsem si myslel - bude prevence, to bude určitě zase shit, ale bylo to fakt dobrý :-D"

 

"Dneska jsi u nás měl přednášku konkrétně v Kroměříži. A jo nebudu si na nic hrát šel jsem tam s tím, že jsem znal ty songy jako žigulik a měl jsem z tebe prdel chápeš. I když nejsem rasista i když teď si trochu s prominutím naseru do huby, ale říkal jsem, že se mi na toho cigoša a tak nechce. No a nakonec mě celé to tvoje vyprávění tak pohltilo, že se mi z tama vlastně ani nechtělo odejít. Prostě musím říct, že jak jsi říkal, že budeš rád, když projdem těma dveřma a něco si z toho vezmem. Tak já jsem si z toho vzal dost. No abych to tak nějak neprodlužoval. Prostě jo soudil jsem tě více méně jako debílka. No každopádně to už nikdy neudělám, protože jsem nečekal, že budeš tak skvělej a fajn človek. Díky, že jsi k nám přijel."

 

"Dobrý den pane Banga, jmenuji se Benjamin K. Tento rok jsem odmaturoval na všeobecném gymnáziu a jdu do nultého ročníku na medicíně. Zaujal jste mě už před nějakou dobou. Už to bude neuvěřitelných 10 let, co jste byl na mé škole sdílet své zkušenosti se šikanou. Ten čas letí :-D Byl jsem tou dobou v páté třídě na FZŠ profesora Otokara Chlupa Pedagogické fakulty UK. A ano, tak dlouhé jméno mé školy jsem ani na druhém stupni nedokázal vyslovit bezchybně. Byl jste a jste stále jeden z mála lidí, co mě opravdu inspirovali. Vaše inspirace umožnila, abych přihlížel na obě strany mince. Abych dokázal přijmout názory ostatních nebo začal brát jejich argumenty vážně, když jsem cítil, že jsou důležité pro ně. Ale také jsem si uvědomil, že každý je svého štěstí strůjcem. Že když si myslím, že mohu někomu poradit nebo pomoct, tak je možnost, že radu nechtějí, když ji mnohokrát před tím odmítli. Nebydlím s nimi ve stejné rodině a třeba jim to vyhovuje jaké mají priority a nebo si na to potřebují teprve přijít sami, co jim vyhovuje. A v neposlední řadě mě samozřejmě ovlivnila vaše 

hudba, která mi umožňovala zůstat v klidu v různých stresových obdobích. Určitě jste mi v dětství dodal odvahu, ale i nadšení do věcí, které mě dnes dělají mnou a za to vám děkuji. Vždy jsem byl kluk, který rád poslouchá, co mu svět chce říct. Kluk, který chce žít životem klidu a naplnění z dobře odvedené práce. Chci lidem dát kuráž bojovat jak s fyzickou nemocí, tak s vlastní psychickou slabostí. Dnes bych chtěl začít být muž, který vše co sbírá ze světa předává ostatním ve formě, se kterou se mohou ztotožnit a mohou se tak posílit. S přáním hezkého dne vás zdravím."

 

Od pedagogů:

 

"Přestože program trval 2 hodiny, tak žáci 1.stupně udrželi pozornost až do samého konce. Líbily se jim nejen písničky, ale i vyprávění, které přestože zahrnovalo vážná témata (drogy, rasová nesnášenlivost, šikana, týrání, závislosti), bylo propojeno s vtipnými vsuvkami a častou aktivizací pozornosti formou dotazů či soutěžních otázek za předem stanovenou výherní cenu. Rozhodně i dle názorů učitelů byl program přínosem jak z hlediska prevence, tak z hlediska výchovně motivačního."

 

"Chtěla bych poděkovat za velmi zdařilý program pro naše žáky, od pedagogů i žáků jsem slyšela jen samou chválu, pořad se moc líbil a byl panem Bangou přesně adresován na problémy, které jsme předem společně konzultovali, zároveň komunikace směrem k dětem byla velmi srozumitelná. 

S pedagogy jsme toto vystoupení zhodnotili jako nejzdařilejší, které jsme u nás ve škole za poslední roky viděli."

 

"Téměř všichni žáci naslouchali se zatajeným dechem nejen příběhy a písně pana Bangy, ale i jeho projev, který je jim daleko bližší než naše učitelská mluva. Zpočátku jsem se trošku obávala kritiky mých straších kolegyň, ale nakonec právě ony byly z tohoto programu nejvíce nadšeny. Ještě jednou Vám moc děkuji za vstřícné jednání a zajímavý program."

 

"Děkujeme vám za zprostředkování programu Když chceš, tak to dokážeš a panu Bangovi za skvělý výkon, který byl nejen pro žáky, ale i pro nás učitele opravdu nezapomenutelný." 

 

"Děti, učitelé a dokonce i rodiče byli nadšeni. Bylo to velmi působivé, podnětné, poučné a inspirativní vystoupení." 

 

"Děkuji panu Radkovi za neskutečný emotivní zážitek. Jeho autentické příběhy ze života zasáhly snad všechny přítomné. Byly poučné a ukázaly studentům cestu, jakým směrem se dát. Jak si stanovit své cíle, jak si věřit, jak překonávat překážky, nenechávat bez povšimnutí druhé a jak je důležitý pozitivní přístup k životu. 

Radkův životní příběh mnohé dojal a zapůsobil na studenty jak ve smyslu prevence, tak z hlediska výchovného. 

A po stránce hudební? Opět úžasný, plné života a temperamentu. Radek je skvělý zpěvák. Osobně se často přistihnu, že mi v mysli utkvěla melodie z písně DESPERADO, která pojednává o sebeklamu a vyzývá nás k zamyšlení – je vše skutečně takové, jaké to vidíme na první pohled? 

A závěrem bych chtěla říci - Byl to neskutečný zážitek a krásný vánoční dárek pro nás pro všechny."

 

Od rodičů:

"Chci Vám velmi poděkovat za Váš program. Jsem se synem sama a jsem moc ráda, že o těchto věcech s dětmi mluví člověk, od kterého to berou. Mluvil doma o programu několik dní a stále se k němu vrací. Je to velmi potřebná činnost a moc vám za to děkuji." 

"Musím Vám říct, že syn byl z Vašeho programu nadšený. Odříkal nám vše, co jste jim vyprávěl. Je to moc dobře, zvlášť v dnešní době. Jako rodič Vám moc, moc děkuji" 

 

"Mí dva synové se zúčastnili programu Radka Bangy. Chci Vám poděkovat, že program děláte. Je obdivuhodné, jak pan Banga dokáže děti zaujmout a předat jim sdělení, která jinak moc od dospělých nechtějí slyšet. Program v nich zanechal silně pozitivní zážitek, na který dlouho nezapomenou. Děkuji."

 

„Dobrý den Radku, chtěla bych Vám poděkovat za Vaše dnešní vystoupení pro školy v České Kamenici. Tak jako každý den, jsem se i dnes zeptala svého vnuka,(13 let), co bylo ve škole. Namísto standartního " dobrý " se rozpovídal o Vašem vystoupení. Takže vím, že jste se jim snažil přiblížit jejich jazykem, ale nevnucoval se. Vím o odpovědi jednoho kluka na příkladu s GTA, o tom jsme si povídali dál. Vím o pěkných písničkách, které jste zahrál. Vím o radě, kterou si děti měly zapamatovat. Bylo to heslo CHTÍT, VĚŘIT, KONAT? Jestliže ano, pak to vystoupení mělo velký význam pro ty děti. Děkuji Vám a přeji vše dobré.“ 

 

„Díky za to, co děláte pro děti. Dnes jste byl v Dolním Bousově a synovi se to moc líbilo. Bylo to pro něj velké ponaučení o vašem životě. Syn má Tourettův syndrom a toto bylo to nejlepší, co ho ve škole potkalo. Děkuji.“

Zpět do obchodu